Cookies & Privacy

Om onze site goed te kunnen laten werken maken we gebruik van cookies. Dit is onvermijdelijk. Zodra je op onze site bent gekomen treedt dit in werking. Let wel: het gaat hier om zogenaamde "niet-privacy gevoelige" cookies. We vragen je dan ook nergens om je persoonsgegevens of iets in die geest in te vullen. Dat is wel zo als je met ons contact op wil nemen via het formulier op deze pagina, want daarin vragen we om je e-mailadres. Dit is alleen om je te kunnen antwoorden. Dit e-mailadres wordt niet opgeslagen, niet voor commerciële doeleinden gebruikt en al helemaal niet gedeeld met derden.

Disclaimer & Copyright

Tips-GeldBesparen.nl is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website en alle daarop gegeven informatie en tips. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van tips-geldbesparen.nl. Door het gebruik van de site en de dienst accepteert u de disclaimer.

Wij bieden iedereen die daar interesse voor heeft onze kennis over geld besparen, en hoe men zich daarin het beste in kan begeven zonder al teveel risico te lopen. De insteek is juist tegenwicht te bieden aan allerlei onjuiste initiatieven met verkeerde bedoelingen, die op het internet helaas alom vertegenwoordigd zijn. Wij zijn niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf en doen dit zo veel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie. 

Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Wij geven de partners waarnaar wij verwijzen geen enkele zeggenschap over de acties en over de gegeven informatie op deze website. Toch kunnen we geen garanties geven over de correctheid van de getoonde informatie en tips. Snelle ontwikkelingen en veranderingen kunnen ertoe leiden dat informatie achterhaald, niet correct of onvolledig is. Acties van gebruikers op basis van onze informatie en tips komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid.

Komt u op onze website onjuiste zaken tegen? Laat ons dit alstublieft weten via het formulier op deze pagina.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tips-GeldVerdienen.nl

Over de disclaimer

Tips-GeldBesparen.nl behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Geactualiseerd: 21-01-2016

Partners

- inktcartridges